FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Sản Phẩm Chính

FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Giải pháp hỗ trợ chi phí y tế hoàn toàn trực tuyến, cùng bạn san sẻ nỗi lo tài chính khi nằm viện

Tự tin chinh phục mọi thách thức bắt nguồn từ một nền tảng sức khỏe vững chắc. Nay chỉ với vài cú click chuột, bạn có thể vô tư sống trọn mỗi ngày vì đã có FWD chuẩn bị cho bạn những sự hỗ trợ cần thiết.

FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí, giải pháp hỗ trợ chi phí y tế khi nằm viện, san sẻ nỗi lo tài chính khi bạn cần để bạn tự tin bước cùng mọi thử thách.

 

Chi trả viện phí tại bất kỳ bệnh viện nào Khách Hàng Điều Trị

Với FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí, bạn có thể chủ động chọn bệnh viện, dành cho bản thân sự chăm sóc tốt nhất.

Mức phí bảo hiểm chỉ từ vài nghìn đồng/ ngày

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe với mức phí mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

Bảo lãnh viện phí tại hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc

Điều trị tại các bệnh viện trong hệ thống mà không cần tự chi trả.

FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 1
FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 2