FWD Care
Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0

Sản Phẩm Bổ Trợ

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0

Giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm trước Bệnh hiểm nghèo

Trên hành trình hướng tới những dự định và ấp ủ cho tương lai, bạn không ngừng nỗ lực để bứt phá. Hãy để FWD giúp bạn đảm bảo chặng đường phía trước không bị gián đoạn ngay cả khi rủi ro xảy tới.

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0 đảm bảo kế hoạch tài chính của bạn không bị biến động bởi những sự kiện không lường trước với quyền lợi miễn đóng phí khi gặp bệnh hiểm nghèo tại bất kỳ giai đoạn nào.

Miễn đóng phí cho cả hợp đồng trước 78 Bệnh hiểm nghèo

FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ chi phí bảo hiểm của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ trước 78 Bệnh hiểm nghèo.

Miễn đóng phí cho bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

Dù bệnh hiểm nghèo ở bất kỳ giai đoạn nào, FWD thay bạn đóng phí bảo hiểm của cả hợp đồng để đảm bảo kế hoạch tài chính của bạn không bị gián đoạn.

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

FWD tối giản danh mục loại trừ để tối đa bảo vệ với phí bảo hiểm không đổi.

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0 bảo toàn ngân sách
FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0 gia đình hạnh phúc

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Trường hợp bảo hiểmQuyền lợi
Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)FWD thay bạn đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong 2 năm kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo (45 bệnh)FWD thay bạn đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai cho tới ngày kết thúc Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.