FWD Care Trợ cấp nằm viện

FWD Care trợ cấp nằm viện

Sản phẩm Bổ Trợ

FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện

Không ai trong chúng ta lên kế hoạch cho ốm bệnh hay đau đớn. Nhưng khi những rủi ro ập đến, bạn đã có kế hoạch nào cho bản thân?

Nằm viện sẽ giúp bạn chữa lành thể chất nhưng cũng khiến bạn tổn thất về mặt tài chính.  Hãy để FWD chăm sóc cho sức khỏe tài chính của bạn với FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện – giải pháp hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện với mức hỗ trợ viện phí  lên đến 150 ngày nằm viện/năm.

Quyền lợi thiết thực với hỗ trợ chi phí nằm viện theo ngày

FWD chi trả hỗ trợ tài chính theo số ngày nằm viện, lên đến 150 ngày nằm viện/năm.

Khoản hỗ trợ tăng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của việc điều trị

FWD chi trả nhiều hơn khi việc điều trị nghiêm trọng hơn, từ nằm viện thông thường tới điều trị trong Phòng chăm sóc đặc biệt tới Phẫu thuật.

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

FWD tối giản danh mục loại trừ để tối đa bảo vệ với phí bảo hiểm không đổi.

FWD Care trợ cấp nằm viện an tâm nằm viện
FWD Care trợ cấp nằm viện bảo vệ sức khỏe

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm
Khoản chi trả
Trợ cấp nằm viện hằng ngày
Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện
Tối đa 150 ngày/năm
Trợ cấp nằm viện hằng ngày tại phòng chăm sóc đặc biệt (*)
5 x Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện
Tối đa 30 ngày/năm
Trợ cấp chi phí phẫu thuật (**)
10 x Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật